SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
Nemfundering - Stabilisering og etablering af gulve og fundamenter

Har du et fundament, der synker, eller er der en revne i din husmur eller væg? Så har dit hus måske en sætningsskade. Der kan være flere årsager til sætningsskader, og i nogle tilfælde hænger det sammen med, at jordlag under bygningen har konsolideret sig (jordens volumen er blevet mindre).

Med Uretek Metoden® kan vi uden opgravning stabilisere en bygning – hurtigt og hensynsfuldt. Se flere fordele her. Uretek Metoden® er en nem fundering som er baseret på et tokomponent materiale, der hedder Uretek GeoPlus®. Materialet injicerer vi gennem rør på 12 mm under fundament og ned til det bæredygtige jordlag.

Uretek GeoPlus® blander sig med og ekspanderer i jorden. Derved komprimeres de omkringliggende jordlag med fundamentet som modvægt, og eventuelle hulrum i jorden fyldes ud. Resultatet er, at jorden under huset bliver en hård, stabil masse, der fremover kan bære bygningens vægt. Uretek GeoPlus® opnår en varig trykfasthed på op til 1.000 t/m2 – og vejer kun 1/10 af beton.

Vi skal kun bruge et lille arbejdsområde, og derfor undgår du med Uretek Metoden® opgravning af f.eks. din have og din indkørsel, og du kan benytte bygningen, som du plejer, mens vi arbejder. Med denne nemme fundering undgår du omkostninger forbundet med reetablering, leje af en anden bygning og evt. stop af produktion.

Ud over Uretek Metoden® kan vi tilbyde stabilisering med ScrewFast Skruepæle® af stål som også er en nemfundering. Som navnet afslører, er pælene udformede som store skruer, vi installerer i jorden med entreprenørmaskiner. Hver skruepæl samles af sektioner på op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med stålbolte. De sidste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion (tæring).

Fordi vi skruer pælene i frem for at ramme/slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger, og det gør vores skruepæle velegnede til stabilisering i tæt bebyggelse. Denne nemme funderings metode medfører kun en lille grad af opgravning, som betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

Skruepæle kan også anvendes til at etablere helt nye fundamenter – og det selv på svært tilgængelige områder. F.eks. kan vi med skruepæle let skabe et plant fundament på en skråning eller etablere et midlertidigt fundament, der hurtigt kan tages op og genanvendes et andet sted.

Klik her for at se nogle eksempler på stabilisering af fundament
Læs mere om stabilisering med skruepæle her

Forside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube